İdari Kadro

# Personel Görev Unvan
1 LEYLA ŞENTÜRK VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
2 SAMET ÖZKAN MEMUR(Ş)