Öğrenci

2019-2020 Akademik yılı içerisinde açılması planlanan "Havacılık Psikolojisi ve Havacılıkta İnsan Faktörleri"

tezli/tezsiz yüksek lisans programlarımızın hazırlık süreci devam etmektedir.