Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ: Havacılık psikolojisi alanında bilimsel bilgi üretmek, üretilen bu bilgiyi havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmak, havacılık psikolojisi alanında çalışacak uzman personelin ve araştırmacıların yetiştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitimler vermektir. 

VİZYONUMUZ: Verdiği lisansüstü eğitim, ürettiği bilimsel bilgi ve havacılık sektörüne sunduğu hizmetle havacılık psikolojisi alanında ülkemizin önde gelen bir enstitüsü olmak. 

ENSTİTÜMÜZÜN TARİHÇESİ

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü Resmi Gazetede yayınlanan 29.01.2017 tarihli 29946 sayılı ilan ile kurulmuştur. Enstitümüz öncelikli olarak başta pilotlar olmak üzere, ülkemizde havacılık alanında çalışacak insan kaynağının bilimsel yöntemlerle seçimi, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunması, havacılık alanına özgü fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili biçimde başa çıkmalarının sağlanması konularında araştırmalar yaparak bilimsel bilgi üretmeyi hedeflemektedir. İkinci olarak ise havacılık psikolojisi alanında var olan bilgi birikiminden yararlanarak havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Enstitümüze bağlı “Havacılık Psikolojisi” Anabilim Dalının kuruluşu 2018 yılında gerçekleşmiştir. 2019 yılı içinde de Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile “Havacılık Psikolojisi” alanında yüksek lisans programı açma talebimizin kabulü ile enstitümüz ilk hedefini gerçekleştirme yolunda adımlar atmıştır. 
İkinci hedefimize yönelik olarak, enstitümüz 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları A.O. İnsan Kaynakları Başkanlığı ile işbirliği içinde pilot seçme ve değerlendirme hizmeti sunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak 2017 yılında YÖK tarafından verilen Üniversite-Sanayi işbirliği dalında Üstün Başarı ödülüne layık görülmüştür. Sözü edilen işbirliğinin temelleri ilk olarak 2014 yılında THY A.O. ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokole dayanmakla birlikte, 2016 yılında imzalanan ek bir protokolle de desteklenmiştir. 

Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bu protokollerle iki kurum arasında eğitim araştırma faaliyetlerinde işbirliği sağlanması, yenilikçi ve uçuş güvenliğini artıran modellerin geliştirilmesi, eğitim öğretim alanlarında işbirliğine gidilmesi, pilot adaylarının değerlendirilmesinde İstanbul Üniversitesi’nin bilgi ve tecrübe birikiminden faydalanılması, alanlarında ortak amaçlar ortaya konmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda da enstitümüz hali hazırda “psikoloji”, “psikiyatri”, “örgütsel davranış”, “insan kaynakları yönetimi” alanlarında uzman kişilerden oluşan ekiplerle THY Uçuş Eğitim Akademisi’ne başvuran 2. Pilot aday adaylarının yetkinlik değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.