Öğrenci

2019-2020 Akademik yılı içerisinde açılması planlanan "Havacılık Psikolojisi ve Havacılıkta İnsan Faktörleri"

tezli yüksek lisans programımızın hazırlık süreci devam etmektedir.